Suomen Akatemia valitsi lippulaivaohjelmaan neljä uutta osaamiskeskittymää

16.11.2020

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma täydentyy neljällä uudella osaamiskeskittymällä.  Kolmannessa lippulaivahaussa painotettiin erityisesti tutkimusryhmien yhteistyötä yrityssektorin kanssa sekä tutkimuksen korkeaa laatua, vaikuttavuutta ja uudistumiskykyä.

 Lippulaivaohjelmalla tuetaan korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivojen taustaorganisaatioiden vahvalla sitoutumisella lippulaivojen toimintaan ja rahoitukseen on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Kaikilla nyt valituilla lippulaivoilla on vahvaa yhteistyötä elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, ja niiden yhteistyökumppaneina on mittava joukko eri toimialojen suuria, pieniä ja keskisuuria- sekä start up -yrityksiä, oppilaitoksia, sairaaloita ja muita julkisia toimijoita.

 Uudet lippulaivat ovat:

  • Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa (Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu),
  • Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus (ACCC) (Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto),
  • Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina (InFLAMES) (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) ja
  • Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia (UNITE) (Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto ja Luonnonvarakeskus).

Lippulaivaohjelman laajentaminen perustuu vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa Suomen Akatemialle myönnettyyn lisävaltuuteen, josta kohdennettiin 25 miljoonaa euroa uusien lippulaivojen rahoittamiseen. Lisäksi Akatemia on varautunut rahoittamaan lippulaivoja vielä tulevina vuosina 20 miljoonalla eurolla. Näin ollen kolmannen lippulaivaohjelmahaun kokonaisrahoitus vuosina 2020 – 2024 on 45 miljoonaa euroa.

Kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartassa todetaan, että Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Osaamiskärkiä vahvistetaan ja niiden vaikuttavuutta lisätään kokoamalla tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja osaamiskeskittymiksi ja ekosysteemeiksi. Suomen Akatemia tukee tätä tavoitetta lippulaivaohjelmalla, tutkimusinfrastruktuurirahoituksella ja kumppanuusverkostorahoituksella. Lippulaivat ovat osa TKI-tiekartan kumppanuusmallin pilotointia.

 ”Lippulaivoissa yhdistyy rohkeus uudistaa tutkimusta ja samalla syventää monitieteistä yhteistyötä niin suomalaisten kuin kansainvälisten toimijoiden kesken. Nähtävissä on, että lippulaivoilla on sekä taloudellista että laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, toteaa Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala.

Lippulaivaohjelman kolmas haku sulkeutui 2.9.2020 ja hakuun jätettiin 18 hakemusta. Hakemukset arvioitiin ensin yksittäisillä asiantuntijoilla ja sen jälkeen arviointipaneelissa. Hakijoilla oli mahdollisuus antaa vastine omaa hakemusarviointiaan koskien. Akatemia haastatteli parhaat hakijat ja valitsi lopulta neljä lippulaivaa rahoitukseen.

Kahdessa ensimmäisessä haussa valitut lippulaivat ovat käynnissä. Kolmannen haun myötä lippulaivaohjelmaan kuuluu nyt yhteensä kymmenen osaamiskeskittymää, joiden taustaorganisaatioina on seitsemän yliopistoa, viisi tutkimuslaitosta, HUS ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu.

Lisätietoja

  • Rahoituspäätökset
  • Lue lisää lippulaivaohjelmasta
  • Suomen Akatemian hallituksen pj., lippulaivajaoston pj., professori Johanna Myllyharju, p. 029 448 5740, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi
  • tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran, Suomen Akatemia, p. 029 533 5015, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?