Hakemusten ja rahoituspäätösten tilastoja

Akatemia laatii vuosittain tilastokatsauksen syyskuun rahoitushausta. Katsauksessa esitetään tietoja hakemusmääristä, myönteisen rahoituspäätöksen määristä sekä myöntöosuuksista (rahoitetut hakemukset suhteessa kaikkiin hakemuksiin). Hakemuksia ja myönteisiä rahoituspäätöksiä tarkastellaan päätökset tehneiden tieteellisten toimikuntien, rahoitusmuotojen, tutkimusorganisaatioiden, tieteenalojen, sukupuolen sekä kansallisuuden mukaan. Lisäksi tarkastellaan hakemuksille arvioinnissa annettujen arvosanojen jakaumia sekä kansainvälisten arvioijien maajakaumaa.

Tilastotietoja

syyskuun haut 2018-2019

Syyshaun 2018 hakemus- ja rahoituspäätöstilastot (pdf, englanniksi)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?