Hallintovirasto

Suomen Akatemian hallintovirasto muodostuu kahdesta toimialasta, jotka ovat tutkimuksen palvelut ja yhteiset palvelut. Vastuualueita on kymmenen, joista kolme tieteellisten toimikuntien ja yksi strategisen tutkimuksen aloilla. Lisäksi tutkimusrahoituksen kehittämiselle sekä strategiselle suunnittelulle ja analyysille on omat vastuualueensa. Yhteisten palvelujen vastuualueita ovat hallinto, talous, tietohallinto ja viestintä.

Hallintovirasto valmistelee ja toimeenpanee hallituksen, toimikuntien, tutkimusinfrastruktuurikomitean, strategisen tutkimuksen neuvoston, jaostojen ja pääjohtajan päätökset, ja tekee näiden toimielinten päätösten toimeenpanon edellyttämät sopimukset.

Hallintoviraston toimintaa johtaa pääjohtaja. Ylimpään johtoon kuuluvat lisäksi kaksi ylijohtajaa. Hallinnon ylijohtaja vastaa Akatemian hallinnon toiminnasta ja kehittämisestä. Tutkimuksen ylijohtaja vastaa Akatemian tiedepoliittisesta suunnittelusta sekä tutkimusrahoituksen kehittämisestä.

Hallintovirastossa noin 150 akatemialaista hoitaa Akatemian hallintoa, huolehtii hallituksen ja tieteellisten toimikuntien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta, valmistelee tiedepoliittisia selvityksiä ja suunnitelmia sekä osallistuu useiden kotimaisten ja kansainvälisten työryhmien toimintaan.

Hallintoviraston asiantuntijoiden yhteystiedot

Akatemian organisaatiokaavio

Ylin johto

  • Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila, p. 029 533 5001
  • Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002
  • Akatemian hallinnon ylijohtaja Ossi Malmberg, p. 029 533 5003

Johdon assistentit

  • pääjohtajan assistentti Satu-Marja Snellman p. 029 533 5148 
  • johdon assistentti Tea Forsman, puh. 029 533 5012

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?