Suomen Akatemian organisaatio

Suomen Akatemia on kolmen tieteellisen toimikunnan, tutkimusinfrastruktuurikomitean, strategisen tutkimuksen neuvoston ja hallintoviraston muodostama kokonaisuus. Akatemian yleisistä toimintalinjauksista ja tavoitteista päättää Suomen Akatemian hallitus, joka myös kohdentaa tutkimusmäärärahat tieteellisten toimikuntien ja tutkimusinfrastruktuurikomitean kesken ja eri tarkoituksiin.

Suomen Akatemian organisaatio.png

Avaa kuva pdf-muodossa

Hallintovirasto

Hallintovirasto valmistelee ja toimeenpanee hallituksen, toimikuntien, tutkimusinfrastruktuurikomitean, strategisen tutkimuksen neuvoston, jaostojen ja pääjohtajan päätökset, ja tekee näiden toimielinten päätösten toimeenpanon edellyttämät sopimukset.

Hallintoviraston toimintaa johtaa pääjohtaja. Ylimpään johtoon kuuluvat lisäksi kaksi ylijohtajaa. Hallinnon ylijohtaja vastaa Akatemian hallinnon toiminnasta ja kehittämisestä. Tutkimuksen ylijohtaja vastaa Akatemian tiedepoliittisesta suunnittelusta sekä tutkimusrahoituksen kehittämisestä.

Hallintovirastossa noin 145 akatemialaista hoitaa Akatemian hallintoa, huolehtii hallituksen ja tieteellisten toimikuntien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta, valmistelee tiedepoliittisia selvityksiä ja suunnitelmia sekä osallistuu useiden kotimaisten ja kansainvälisten työryhmien toimintaan.

Hallintoviraston asiantuntijoiden yhteystiedot

Avaa kuva pdf-muodossa

Ylin johto

  • Akatemian pääjohtaja Paula Eerola, p. 029 533 5001
  • Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002
  • Akatemian hallinnon ylijohtaja Ossi Malmberg, p. 029 533 5003

Johdon assistentit

  • pääjohtajan assistentti Satu-Marja Snellman p. 029 533 5148 
  • johdon assistentti Tea Forsman, puh. 029 533 5012

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?