Arviointiohjeet ja -lomakkeet

Arviointiohjeet sisältävät käytännön ohjeet hakemusten arviointiin asiantuntijoille, jotka arvioivat Akatemiaan jätettyjä rahoitushakemuksia. Arviointilomakkeissa on esitetty rahoitusmuotokohtaiset arviointikysymykset. Myös hakijoiden on hyvä tutustua ohjeisiin ja lomakkeisiin hakemusta laatiessaan. 

Ohjeistuksella pyritään varmistamaan arvioinnin laatu ja vastuullisuus sekä sujuvoittamaan asiantuntijoiden arviointityötä. Akatemia on sitoutunut vastuullisen arvioinnin periaatteisiin ja noudattaa niitä hakuohjeissa, tieteellisen arvioinnin kriteereissä ja arviointipaneelien käytännön ohjeistuksessa. Arviointiohjeistusta ja -lomakkeita kehitetään rahoitusmuotoihin tai arviointimenetelmiin tehtävien muutosten ja kerätyn palautteen perusteella.

Akatemian kaikki arviointiohjeistus on englanninkielistä, koska hakemusten arviointi perustuu kansainväliseen vertaisarviointiin. Eri rahoitusmuotojen ja hakujen arviointiohjeisiin ja -lomakkeisiin voit tutustua englanninkielisellä sivulla.       

Lue lisää vastuullisesta arvioinnista

Aiempien hakujen arviointiohjeet ja -lomakkeet

Akatemian kaikki arviointiohjeistus on englanninkielistä koska hakemusten arviointi perustuu kansainväliseen vertaisarviointiin. Aiempien vuosien hakujen arviointiohjeisiin ja -lomakkeisiin voit tutustua englanninkielisellä sivulla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?