Arviointiohjeet ja -lomakkeet

Arviointiohjeet sisältävät käytännön ohjeet hakemusten arviointiin asiantuntijoille, jotka arvioivat Akatemiaan jätettyjä rahoitushakemuksia. Arviointilomakkeissa on esitetty rahoitusmuotokohtaiset arviointikysymykset. Arviointiohjeisiin ja -lomakkeisiin myös hakijoiden on hyvä tutustua hakemusta laatiessaan.

Ohjeistuksella pyritään sujuvoittamaan arviointityötä ja huolehtimaan arvioinnin laadusta. Tarkastellessaan hakuohjeistusta, tieteellisen arvioinnin kriteereitä tai arviointipaneelien käytännön ohjeistamista Akatemia ottaa huomioon myös DORA-julistuksen tavoitteet. Arviointiohjeistusta ja -lomakkeita kehitetään jatkuvasti.

Akatemian kaikki arviointiohjeistus on englanninkielistä, koska hakemusten arviointi perustuu kansainväliseen vertaisarviointiin. Eri rahoitusmuotojen ja hakujen arviointiohjeisiin ja -lomakkeisiin voit tutustua englanninkielisellä sivulla.

Aiempien hakujen arviointiohjeet ja -lomakkeet

Akatemian kaikki arviointiohjeistus on englanninkielistä koska hakemusten arviointi perustuu kansainväliseen vertaisarviointiin. Aiempien vuosien hakujen arviointiohjeisiin ja -lomakkeisiin voit tutustua englanninkielisellä sivulla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?