Toimikuntien toimialat

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat

 • biokemia ja biofysiikka
 • biolääketiede
 • ekologia ja evoluutiobiologia
 • farmasia
 • kansanterveys-, ympäristöterveys- ja työterveystieteet
 • kliininen lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede
 • maatalous-, metsä- ja elintarviketieteet
 • perinnöllisyystiede
 • ravitsemus-, liikunta- ja hoitotieteet
 • solu-, molekyyli- ja mikrobiologia
 • ympäristötieteet  
 • edellä mainittuihin liittyvä systeemibiologia ja bioinformatiikka
 • muu biotieteisiin, terveyteen ja ympäristöön liittyvä, myös monitieteinen tutkimus

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat

 • filosofia
 • historiatieteet ja arkeologia
 • kasvatustieteet
 • kielitieteet
 • oikeustiede
 • psykologia
 • sosiaalitieteet
 • taiteiden tutkimus
 • taloustieteet 
 • teologia
 • valtiotieteet
 • viestintätieteet
 • yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus ja kulttuurimaantiede
 • muu humanistisiin- ja yhteiskuntatieteisiin liittyvä, myös monitieteinen tutkimus

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat

 • energiatekniikka
 • fysiikka
 • geotieteet ja luonnonmaantiede
 • kemia
 • kone- ja valmistustekniikka
 • lääketieteellinen tekniikka
 • matematiikka ja tilastotiede
 • materiaalitiede ja -tekniikka
 • prosessi- ja kemiantekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä arkkitehtuuri
 • sähkötekniikka ja elektroniikka (ml. tietoliikenne- ja automaatiotekniikka)
 • tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka
 • tähtitiede
 • edellä mainittuihin liittyvä biotekniikka, bioinformatiikka ja ympäristötekniikka
 • muu luonnontieteisiin ja tekniikkaan liittyvä, myös monitieteinen tutkimus

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?