Arvonlisävero (ALV)

Arvonlisävero maksetaan myönnetyllä määrärahalla. Tämän edellytyksenä on, että arvonlisävero jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi eikä tämä voi vähentää sitä tilinpidossaan. Jos arvonlisävero ei jää tutkimusorganisaation lopulliseksi kustannukseksi, sitä ei voi myöskään sisällyttää Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen kustannuksiin. Akatemian rahoituksella ei ole sallittua ylikompensoida avustuksen saajaa maksamalla kustannuksia, jotka eivät jää tämän vastattavaksi.

Hakijan tulee tarkistaa arvonlisäverokäytäntö organisaationsa taloushallinnosta. Arvonlisävero voidaan maksaa myönnetyllä määrärahalla, jos se jää avustuksen saajan lopulliseksi kustannukseksi.

Hakija vastaa verkkoasioinnin lomakkeen Rahoitus-välilehdellä kysymykseen: muut kustannukset sisältävät arvonlisäveron: kyllä/ei.

KYLLÄ:

  • Arvonlisäverot voivat sisältyä kustannusarvioon, kun tutkimuksen suorituspaikka on yliopisto, kunta, valtion laitos tai valtion tutkimuslaitos tai virasto, silloin kun alv jää organisaation lopulliseksi kustannukseksi.
  • Hakulomakkeen Rahoitus-välilehdellä, kohdan Kustannusarvio alla ilmoitetaan hankkeen arvioidut kustannukset arvonlisäveroineen.

EI:

  • Arvonlisäverot eivät voi sisältyä kustannusarvioon, kun tutkimuksen suorituspaikka on liiketoimintaa harjoittava yhteisö esimerkiksi yliopistollinen keskussairaala, hyvinvointialue tai yritys, eli kun alv voidaan vähentää verotuksessa.
  • Hakulomakkeen Rahoitus-välilehdellä, kohdan Kustannusarvio alla hakemukseen ei sisällytetä arvonlisäverokustannuksia lainkaan. Toisin sanoen hankkeen arvioidut kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?