Tutkimuksen vaikuttavuus

Tutkimuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan tutkimuksen myötävaikutuksia erilaisiin yhteiskunnassa ilmeneviin asioihin ja kehityskulkuihin. Vaikuttavuus syntyy tutkimustiedon ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja usein pidemmän ajan kuluessa. Se on lähtökohtaisesti monimuotoinen ilmiö.

Tutkimuksen laajempaa vaikuttavuutta yhteiskunnassa on selvitetty Tieteen tila 2022 -aineiston yhteydessä julkaistussa erillistarkastelussa Tiede yhteiskunnan rakentajana: tilastollinen tarkastelu tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta Suomen Akatemian hankeraporttien pohjalta. Laura Taajamaa (pdf)   sekä Tieteen tila 2016 -hankkeessa.

Lisätietoa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta löydät myös verkkosivuiltamme: aka.fi/vaikuttavuus

Suomen Akatemian strategian vaikuttavuustavoitteet

  • syntyy tieteellisiä läpimurtoja ja ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi
  • tiede uudistuu ja uudistaa
  • korkeatasoinen osaaminen vahvistaa ja vaikuttaa

Laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen tavoitteet tukevat toisiaan. Akatemia rohkaisee tutkijoita ottamaan vaikuttavuuden ja sen edistämisen huomioon tutkimustyössään.

Vaikuttavuus on monimuotoista

Tieteellinen tutkimus voi tieteenalasta ja tutkimusorganisaation tehtävistä riippuen vaikuttaa monin eri tavoin. Myös yhteiskunnan odotukset tieteen vaikuttavuuteen vaihtelevat eri aloilla.

Tutkimuksesta kumpuava tieto ja osaaminen voivat esimerkiksi

  • lisätä hyvinvointia edistämällä taloudellista toimintaa,
  • helpottaa tai parantaa päätöksentekoa sitä tukevalla tiedolla,
  • rakentaa osaamista työelämän tarpeisiin,
  • tai tukea ihmisten henkistä kasvua ja sivistystä.

Pitkällä aikavälillä tieteellinen tutkimus myös uudistaa yhteiskunnallisia päämääriä sekä käsityksiämme niiden edistämisestä.

Tutkimushankkeiden vaikuttavuus

Tutkimusrahoitusta haettaessa ja rahoituksen käytöstä raportoitaessa tutkijoita kannustetaan pohtimaan työnsä kytkeytymistä laajempiin, myös tiedeyhteisön ulkopuolisiin kysymyksiin. Tutkimuksen vaikuttavuuden ja sen potentiaalin tekeminen näkyväksi mm. päättäjille ja suurelle yleisölle on tärkeää ja ajankohtaista. Tieteen puolesta puhuminen edellyttää myös kattavaa seurantatietoa ja ymmärrystä siitä, missä ja miten tutkimustietoa ja -osaamista voidaan hyödyntää.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?