Julkinen kuvaus

Akatemia julkaisee verkkosivuillaan rahoituksen saaneiden hankkeiden julkiset kuvaukset, jotka hakijat ovat laatineet hakemusta jättäessään. Suomen- tai ruotsinkielinen hakija laatii kuvauksen suomeksi tai ruotsiksi hakulomakkeella. Kaikki hakijat kirjoittavat kuvauksen lomakkeelle myös englanniksi.

Julkisen kuvauksen avulla Akatemia ja tutkijat viestittävät rahoitusta saavasta tutkimuksesta suurelle yleisölle. Siksi on tärkeää, että tutkimuksen kuvaus on mahdollisimman selkeä ja yleiskielinen.

Tutkimusaiheen suomen- tai ruotsinkielisen otsikon tulisi olla mahdollisimman ymmärrettävä ja populaari. Se voi olla eri kuin englanninkielinen otsikko. Tutkimusaiheen otsikoinnin ymmärrettävyyteen on tärkeää kiinnittää huomiota siksi, että otsikko näkyy rahoitetuista tutkimushankkeista tietoa hakeville ensimmäisenä. Otsikointi saattaa myös vaikuttaa huomattavissa määrin koko rahoitettavaan tutkimusaiheeseen kohdistuvaan yleiseen mielenkiintoon.

Akatemia käyttää julkista kuvausta hankkeesta tiedottamiseen. Julkinen kuvaus tallentuu myös kansalliseen tutkimustietovarantoon, josta tietoa jaetaan Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta.

Kuvauksen enimmäispituus on 1000 merkkiä välilyönteineen.

Kerro kuvauksessa:

  • mitä tutkitaan ja miksi
  • millaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä aiotaan käyttää: haastattelu, tilastoaineisto, arkistoaineisto yms.
  • missä tutkimus tehdään
  • mitä merkitystä ja tavoitteita tutkimuksella on yhteiskunnalle ja tieteelle
  • muita kiinnostavia seikkoja
  • on hyvä linkittää myös tutkijan kotisivulle, jos sieltä löytyy lisätietoa aiheesta
  • mukaan voi lisätä myös viitteitä aiempiin julkaisuihin, jotka ovat avoimesti saatavilla.

Akatemia ei muokkaa rahoitettujen hankkeiden julkisia kuvauksia, joten niiden sisältö, selkeys ja kieliasu ovat hakijan omalla vastuulla. Myönteisen rahoituspäätöksen saanut tutkija voi muokata hankkeensa julkista kuvausta vielä ennen rahoituksen vastaanottamista.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?