Liikkuvuuden tavoite

Akatemian tavoite

Tutkijoiden itsenäistymisen kannalta kokemus monenlaisista tutkimusympäristöistä on erittäin tärkeää. Työskentely erilaisissa tutkimusryhmissä tai muissa tutkimusta lähellä olevissa tehtävissä vahvistaa tutkijan henkilökohtaista verkottumista ja lisää hänen mahdollisuuttaan sijoittua kilpailtuihin tutkimustehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkijan kannalta on myös tärkeää oppia uusia menetelmiä ja tapoja kommunikoida erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa.

Monipuolinen osaaminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja edistää tieteen uudistumista, jotka tieteellisen laadun ohella ovat Suomen Akatemian strategian keskeisiä tavoitteita.

Akatemia rohkaisee tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen. Akatemian rahoitusta voi käyttää työskentelyyn ulkomailla ja Suomeen palaamiseen rahoituskauden aikana. Erityisen tärkeää kansainvälinen liikkuvuus ja muu kansainvälinen yhteistyö on nuoren tutkijasukupolven tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisen tukena.

Hakemuksessa esitetyt kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus ovat osa hakemuksen tieteellisten ansioiden arvioinnin perusteita.

Hakemuslomakkeen Liikkuvuus-välilehdellä kuvataan hankkeessa suunniteltu liikkuvuus, joka liittyy tutkimushankkeen toteuttamiseen. Liikkuvuusjaksojen tulee edistää suunnitelman toteuttamista.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?