Vastuullinen tiede Suomen Akatemiassa

Vastuullisuus on olennainen osa Suomen Akatemian toimintaa. Akatemia rahoittaa vastuullisella tavalla korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta.

Suomen Akatemia huomioi vastuullisen tieteen yhteydessä tutkimuseettiset kysymykset, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, tieteen avoimuuden, kestävän kehityksen tavoitteet sekä vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteet. Tavoitteena on tätä kautta parantaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Tutkimusetiikan kohdalla vastuullinen tiede liittyy tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä mahdollisiin tutkimuslupiin ja niiden hakemiseen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kohdalla vastuullisen tieteen kysymykset liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa.

Avoimen tieteen yhteydessä vastuullisen tieteen kysymykset liittyvät avointa saatavuutta tukevaan julkaisusuunnitelmaan. Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Lisäksi edellytetään aineistonhallinnan lyhyt suunnitelma, jossa kuvataan, miten aineisto säilytetään hankkeen aikana, miten ratkaistaan aineistojen jakamiseen liittyvät mahdolliset lailliset ja eettiset kysymykset ja minne aineisto laitetaan avoimesti saataville hankkeen päätyttyä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä vastuullisen tieteen kysymykset liittyvät sen kuvaamiseen, miten hanke voi edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen tavoitetta. Lue lisää tavoitteista ulkoministeriön verkkosivuilta.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin yhteydessä vastuullisen tieteen kysymykset liittyvät siihen, että Akatemian arviointiprosessit ja -kriteerit kuvataan avoimesti ja asiantuntijat perehdytetään vastuulliseen arviointiin. Lehtiperusteisen metriikan sijaan vastuullisessa tutkijanarvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti erilaisten tutkimustuotosten laatua ja huomioidaan tutkijanuran monimuotoisuus sekä urakatkokset. Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon moninaiset tutkijan urapolut, vaikuttavuus ja avoimuuden edistäminen.

Lue lisää vastuullisesta tieteestä Suomen Akatemiassa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?