Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta tukee korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimusta, tieteellisten läpimurtojen syntymistä sekä uusia monitieteisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja etsivää tutkimusta.

Toimikunta kannustaa tutkijoita tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimuksellisen riskin ottoon, tavoitteenaan uraa uurtavan tieteen tukeminen. Toimikunta edistää kansainvälisesti vetovoimaisten tutkimusympäristöjen luomista ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkijakunnan kehittymistä ottaen huomioon Suomen tutkimuksen vahvuusalueet sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tarpeet.

Toimikunta kehittää omaa toimintaansa seuraamalla ja analysoimalla aktiivisesti rahoituspäätöstensä ja strategisten toimenpiteidensä vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Toimikunta tekee säännöllisesti muun muassa selvityksiä eri rahoitusmuotojen osalta.

Toimialan tilan analyysin (lähteet Clarivate Analyticsin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, 2021; Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen; Suomen Akatemialle osoitetut LT-alojen akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakemukset, päätösvuodet 20122022) avulla toimikunta on identifioinut viisi suunnattua sidosryhmäviestiä (alla olevassa prioriteettijärjestyksessä) tuleville vuosille:

  1.  Suomalaisten LT-alojen tutkijoiden riittävästä määrästä huolehdittava uraportailla I ja II (jatko-opiskelijat ja tutkijatohtorit).
  2. Naisten osuutta LT-aloilla etenkin uraportaalla IV pyrittävä kasvattamaan.
  3. LT-aloille ensisijaisena vaihtoehtonaan hakevien lahjakkaiden opiskelijoiden määrä saatava kasvu-uralle.
  4. Tohtorien liikkumista akateemisen ja yksityisen sektorin välillä edistettävä ja huolehdittava riittävästä tohtoriopiskelijoiden määrästä kansantalouden kannalta tärkeillä aloilla.
  5. Suomelle tärkeän kemian (ml. puuperäisen biomassan jalostus) alan tutkimuksen vahvistaminen.

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?