Tutkimusalaluokitus

Suomen Akatemian tutkimusalaluokitus pohjautuu Tilastokeskuksen tieteenalaluokitukseen, ja sitä hyödynnetään mm. tutkimusrahoituksen tilastoinnissa (sekä hakemusarvioinnin järjestämisessä). Luokitus koostuu 64 tutkimusalasta, jotka on jaoteltu seitsemään pääryhmään. Tutkimusalalla voi olla vaihteleva määrä alaluokkia.

 

Tutkimusala

 

Alaluokka

 Nro

Nimi

Nro

Nimi

101

Arkkitehtuuri

1011

Arkkitehtuuri

 

 

1012

Yhdyskuntasuunnittelu

102

Elintarviketekniikka

 

 

103

Energiatekniikka

1031

Bioenergiatutkimus

 

 

1032

Polttokennot, aurinkoenergia

 

 

1033

Polttotekniikka

 

 

1034

Sähkövoimatekniikka

 

 

1035

Ydinenergiatekniikka: fissio ja fuusio

104

Fysiikka

1041

Atomi- ja molekyylifysiikka

 

 

1042

Biologinen ja pehmeän aineen fysiikka

 

 

1043

Fluidi- ja plasmafysiikka

 

 

1044

Hiukkas- ja ydinfysiikka

 

 

1045

Optiikka, akustiikka

 

 

1046

Tiiviin aineen fysiikka

105

Geotieteet

1051

Avaruusfysiikka

 

 

1052

Geofysiikka ja -kemia

 

 

1053

Geoinformatiikka

 

 

1054

Geologia

 

 

1055

Maantiede

 

 

1056

Meteorologia ja ilmakehätieteet,

ilmastotutkimus

106

Kemia

1061

Analyyttinen kemia

 

 

1062

Epäorgaaninen kemia

 

 

1063

Fysikaalinen kemia

 

 

1064

Orgaaninen kemia

 

 

1065

Polymeerikemia

107

Kone- ja valmistustekniikka

 

108

Laskennallinen tiede

 

 

109

Lääketieteellinen tekniikka

 

110

Matematiikka

1101

Puhdas matematiikka

 

 

1102

Sovellettu matematiikka

111

Materiaalitiede ja -tekniikka

1111

Biomateriaalit

 

 

1112

Funktionaaliset materiaalit,   puolijohteet

 

 

1113

Keraamiset materiaalit

 

 

1114

Metallit

 

 

1115

Polymeeriset materiaalit

 

 

1116

Puu- ja paperimateriaalit

112

Nanotiede ja -tekniikka

 

 

113

Prosessitekniikka

1131

Biomassan jalostustekniikka

 

 

1132

Laitetekniikka

 

 

1133

Prosessien ohjaus ja säätötekniikka

 

 

1134

Teknillinen kemia

114

Rakennus- ja yhdyskuntatekn.

1141

Geotekniikka

 

 

1142

Rakennustekniikka

 

 

1143

Rakentamistalous

 

 

1144

Yhdyskuntatekniikka

115

Sähkötekniikka ja elektron.

1151

Automaatio- ja systeemitekniikka

 

 

1152

Elektroniikka

 

 

1153

Signaalinkäsittely

 

 

1154

Sähkötekniikka

 

 

1155

Tietokonetekniikka,   tietokonearkkitehtuurit

 

 

1156

Tietoliikennetekniikka

116

Teollinen biotekniikka

1161

Biokatalyysi

 

 

1162

Bioprosessitekniikka

 

 

1163

Fermentaatio

117

Tietojenkäsittelytieteet

1171

Laskennallinen data-analyysi

 

 

1172

Ohjelmistotekniikka,   käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus

 

 

1173

Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

 

 

1174

Tietojärjestelmätiede

118

Tilastotiede

 

 

119

Tuotantotalous

 

 

120

Tähtitiede

1201

Auringon, tähtien ja tähtienvälisen

aineen fysiikka

 

 

1202

Aurinkokunnan fysiikka ja   planeettatutkimus

 

 

1203

Linnunrata, galaksit ja kosmologia

121

Ympäristötekniikka

1211

Kaivos- ja mineraalitekniikka

 

 

1212

Kaukokartoitus

 

 

1213

Meritekniikka

 

 

1214

Teolliset prosessit

 

 

 

 

201

Biokemia, biofysiikka

 

 

202

Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia

203

Kasvibiologia

 

 

204

Kehitysbiologia ja fysiologia

 

205

Mikrobiologia

 

 

206

Perinnöllisyystiede

 

 

207

Solu- ja molekyylibiologia

 

 

208

Systeemibiologia, bioinformatiikka

209

Ympäristötiede

2091

Ekotoksikologia ja   ympäristövaikutukset

 

 

2092

Ympäristön tutkimus

 

 

 

 

301

Elintarviketieteet

 

 

302

Maataloustieteet

 

 

303

Metsätieteet

 

 

 

 

 

 

401

Biolääketieteet

 

 

402

Eläinlääketiede

 

 

403

Farmasia

 

 

404

Hammaslääketiede

 

 

405

Hoitotiede

 

 

406

Kansanterveystiede

 

 

407

Kliiniset lääketieteet

 

 

408

Liikuntatiede

 

 

409

Ravitsemustiede

 

 

410

Ympäristöterveyden tutkimus

 

 

 

 

 

 

501

Neurotiede

5011

Molekyyli- ja solutason neurotiede

 

 

5012

Systeeminen ja kognitiivinen   neurotiede

 

 

 

 

601

Ihmismaantiede

6011

Talousmaantiede, alueellisen kehittämisen ja

matkailun tutkimus

 

 

6012

Yhteiskunta- ja kulttuurimaantiede,

kaupunkitutkimus, aluetiede

602

Kansantaloustiede

 

 

603

Kasvatustieteet

6031

Aikuiskasvatustiede

 

 

6032

Ammattikasvatuksen tutkimus

 

 

6033

Erityispedagogiikka

 

 

6034

Koulutuksen arvioinnin tutkimus

 

 

6035

Varhais- ja alkukasvatus

 

 

6036

Yleinen kasvatustiede ja   opettajankoulutus

604

Kehitystutkimus

 

 

605

Liiketaloustiede

 

 

606

Nais- ja sukupuolentutkimus

 

607

Oikeustiede

 

 

608

Psykologia

6081

Kehitys- ja kasvatuspsykologia

 

 

6082

Psykoterapia

 

 

6083

Terveyspsykologia

 

 

6084

Työ- ja organisaatiopsykologia

609

Sosiaalitieteet

6091

Antropologia ja etnologia

 

 

6092

Sosiaalipsykologia

 

 

6093

Sosiologia, väestötiede

 

 

6094

Yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka,   sosiaalityö

610

Tieteentutkimus

 

 

611

Valtiotieteet

6111

Hallintotiede

 

 

6112

Kansainvälinen politiikka

 

 

6113

Politologia

612

Viestintätieteet

6121

Informatiikka

 

 

6122

Journalistiikka

 

 

6123

Kirjastotiede

 

 

6124

Puheviestintä, organisaatioviestintä

 

 

6125

Viestintä ja mediatutkimus

613

Yhteiskuntatieteellinen   ympäristötutkimus

 

 

 

 

701

Filosofia

7011

Filosofian historia

 

 

7012

Käytännöllinen filosofia

 

 

7013

Teoreettinen filosofia

 

 

7014

Tieteenfilosofia ja metodologia

702

Historia ja arkeologia

7021

Arkeologia

 

 

7022

Historiatieteet

703

Kielitieteet

7031

Fonetiikka

 

 

7032

Kieli, yhteiskunta ja kulttuuri

 

 

7033

Soveltava kielitiede

 

 

7034

Yksittäiset kielet ja kielialueet

 

 

7035

Yleinen kielitiede

704

Kirjallisuuden tutkimus

 

 

705

Muotoilun tutkimus

7051

Taidelähtöinen muotoilu

 

 

7052

Teollisuusperusteinen muotoilu

706

Taiteiden tutkimus

7061

Elokuva- ja televisiotutkimus

 

 

7062

Estetiikka

 

 

7063

Folkloristiikka

 

 

7064

Musiikintutkimus

 

 

7065

Semiotiikka

 

 

7066

Taiteiden tutkimus, taidehistoria, arkkitehtuuri

 

 

7067

Teatteritiede, dramaturgia

707

Teologia

7071

Eksegetiikka

 

 

7072

Kirkkohistoria

 

 

7073

Kirkkososiologia

 

 

7074

Käytännöllinen teologia

 

 

7075

Systemaattinen teologia

 

 

7076

Uskontotiede

On tärkeää ilmoittaa luokitellun tutkimusalan lisäksi tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä kuvaavat asiasanat hakulomakkeella vapaana tekstinä.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?