Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutukset Suomen Akatemian toimintaan

7.4.2022

Suomen Akatemian hallitus on päättänyt periaatteista, joita sovelletaan Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sen keskeyttämiseen. Taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön antama linjaus, joka suosittaa kaiken virallisen yhteistyön jäädyttämistä. 

Akatemian 1990-luvulla solmittuihin kahdenkeskisiin sopimuksiin perustunut yhteistyö Venäjän tiedeakatemian ja Venäjän perustutkimusrahaston kanssa keskeytetään, eikä uusia yhteistyöhankkeita venäläisten tai valkovenäläisten organisaatioiden kanssa aloiteta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Akatemia ei toistaiseksi avaa Suomi-Venäjä-liikkuvuushakua, joka on tarjonnut rahoitusta sekä suomalaisille tutkimusryhmille venäläisen tutkijan kutsumiseksi että yksittäisille suomalaisille hakijoille Venäjälle matkustamista varten. Valko-Venäjän kanssa Akatemialla ei ole ollut kahdenvälistä yhteistyötä.

Akatemian hallituksen päättämissä periaatteissa tutkimusrahoituksen myöntämisestä ja käytöstä noudatetaan tutkijoiden yhdenvertaista kohtelua kansalaisuudesta riippumatta. Akatemian rahoituksen piirissä ei tällä hetkellä ole Venäjällä tai Valko-Venäjällä sijaitsevia organisaatioita, eikä rahoitusta myöskään jatkossa myönnetä Venäjällä tai Valko-Venäjällä sijaitsevalle saajalle. Näitä periaatteita noudatetaan toistaiseksi.

Akatemian rahoittamissa hankkeissa yhteistyö yksittäisten venäläisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa voi jatkua vain, mikäli suorituspaikan ohjeet, Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvat pakotteet, vientivalvonnan säännökset, ulkoministeriön matkustussuositukset tai muut vastaavat seikat eivät sitä estä. Mikäli Akatemian myöntämää rahoitusta ei voida käyttää rahoituspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen, tulee siitä luopua. Samoja periaatteita sovelletaan myös muutoshakemuksista tehtävissä päätöksissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaisesti Suomen Akatemia on jo ryhtynyt toimenpiteisiin Venäjän kanssa tehtävän virallisen yhteistyön keskeyttämiseksi niissä kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuureissa ja organisaatioissa, joissa Venäjä on mukana ja Akatemia toimii Suomen edustajana. Näitä infrastruktuureja ja organisaatioita ovat esimerkiksi ydinfysiikan kansainvälinen kiihdytinlaboratorio FAIR, yhteiseurooppalainen synkrotronisäteilytutkimuslaitos ESRF sekä systeemianalyysin kansainvälinen instituutti IIASA ja Euroopan yliopistoinstituutti EUI. Sama toimenpide yhteistyön keskeyttämisestä koskee myös yhteisrahoitteisia eurooppalaisia tutkimusohjelmia, joissa Venäjä on ollut mukana rahoittajana. 

Suomen Akatemia selvittää mahdollisuuksia tukea Ukrainasta pakenevia tutkijoita. Jo nykyisellään Akatemian rahoitusta saavien hankkeiden on mahdollista käyttää rahoitustaan Ukrainasta tulevan tutkijan palkkaamiseen.

Akatemiassa on parhaillaan päätösprosessissa vuoden 2021 syyshaun hakemukset. Venäjän hyökkäyksen vuoksi tutkimuksen tekemisen toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että hakemukset tarkistetaan niiden toteuttamiskelpoisuuden osalta. Tarvittaessa hakijoita pyydetään antamaan asiasta lyhyt selvitys.

Lisätietoja:

sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Vesa Varpula
p. 029 533 5131
vesa.varpula(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?