Julkaisuluettelo

Tämä ohje koskee hakemuksen liitteenä jätettävää täydellistä julkaisuluetteloa.

Lehtiperusteisen metriikan käyttö arvioinnissa on kielletty, eikä hakija saa myöskään liittää hakemukseensa metriikkatietoja (esimerkiksi lehden vaikuttavuuskerroin JIF tai JUFO-luokitus). 

Ohjeet

Mainitse jokaisesta julkaisusta täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Julkaisuluettelon pituutta ei rajoiteta. Korosta julkaisuista 10 tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua.

Julkaisuluettelo on julkinen asiakirja. Älä ilmoita siinä salassa pidettäviä tietoja. Käsikirjoitukset, joita ei vielä ole hyväksytty julkaistavaksi, eivät kuulu julkaisuluetteloon.

Julkaisuluettelo liitetään hakemukseen verkkoasioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_publ.

Täydellisen julkaisuluettelon tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, julkaisuluettelon päiväys
 • julkaistut ja julkaistavaksi hyväksytyt julkaisut luokiteltuna OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa
 • Huomaa että artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
 • Huomaa että monografiaväitöskirja ilmoitetaan vain luokassa G (Opinnäytteet).

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

 • yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen monografia
 • (ei yleisönosastokirjoituksia, lyhyitä kommenttipuheenvuoroja tai omakustanteita)

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

 • julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G Opinnäytteet

 • ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset

 • myönnetty patentti, keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

 • audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?