Yhteistyökirje

Hakemukseen voi liittää vapaamuotoisen yhteistyökirjeen kansallisilta ja kansainvälisiltä yhteistyötahoilta. Se voi olla esimerkiksi yhteistyökumppanin organisaation dokumenttipohjalle tehty kirje tai sähköpostikirjeenvaihto.

Hakijan tulee perustella yhteistyötahon valinta omassa tutkimussuunnitelmassaan kohdassa Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot.

Yhteistyökirjeestä tulee käydä ilmi vähintään:

  • yhteistyökumppani ja asema; organisaatio ja maa,
  • yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet hankkeen kannalta; mitä lisäarvoa yhteistyöllä saavutetaan
  • kuvaus yhteistyön käytännön toteuttamisesta. Yhteistyö voi olla monimuotoista, esimerkiksi tutkijavierailuja, digitaalisen aineiston käyttöä tai muuta tutkimusyhteistyötä.

HUOM! Jos akatemiatutkijan tai tutkijatohtorin tehtävään hakevan yhteistyökirje liittyy liikkuvuusedellytyksestä poikkeamiseen COVID-19-pandemian vuoksi, liitetään kirje hakemukseen verkkoasioinnin kohdassa Liitteet – liikkuvuusedellytys, dokumentaatio. Lue lisää ko. hakuilmoituksista.

Asiakirja on julkinen. Siinä ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja.

Liitä yhteistyökirje hakemukseen PDF-muodossa. Jos yhteistyökirjeitä on useita, ne voi skannata yhdeksi tiedostoksi ja liittää tiedoston ensimmäiseksi sivuksi koosteen sitoumuksista. Älä liitä hakemukseen suosituskirjeitä.

Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_collaboration.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?