Yhteistyökirje

Hakemukseen voi liittää vapaamuotoisen yhteistyökirjeen hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisiltä kansallisilta ja kansainvälisiltä yhteistyötahoilta. Se voi olla esimerkiksi yhteistyökumppanin organisaation dokumenttipohjalle tehty kirje tai sähköpostikirjeenvaihto.

Hakijan tulee perustella yhteistyötahon valinta omassa tutkimussuunnitelmassaan kohdassa Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot.

Koska hakemukset arvioidaan kansainvälisesti, yhteistyökirjeet suositellaan kirjoittamaan englanniksi.

Yhteistyökirjeestä tulee käydä ilmi vähintään:

  • yhteistyökumppani ja asema; organisaatio ja maa,
  • yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet hankkeen kannalta; mitä lisäarvoa yhteistyöllä saavutetaan
  • kuvaus yhteistyön käytännön toteuttamisesta. Yhteistyö voi olla monimuotoista, esimerkiksi tutkijavierailuja, digitaalisen aineiston käyttöä tai muuta tutkimusyhteistyötä.

Asiakirja on julkinen. Siinä ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja.

Liitä yhteistyökirje hakemukseen PDF-muodossa. Jos yhteistyökirjeitä on useita, ne voi skannata yhdeksi tiedostoksi. Älä liitä hakemukseen suosituskirjeitä.

Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_collaboration.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?