Suomen IIASA-työryhmä

Suomea IIASA:n toiminnassa edustaa kansallinen IIASA-työryhmä, jonka asettamisesta vastaa Suomen Akatemia. Lisäksi Suomen Akatemia vastaa vuosittaisen jäsenmaksun maksamisesta. IIASA:n jäsenenä (National Member Organization, NMO) toimii siis Suomen IIASA-työryhmä, ei Suomen valtio. Työryhmän nimittää Suomen Akatemian pääjohtaja ja IIASA;n toiminnan luonteen mukaisesti työryhmässä ovat edustettuna tieteellinen tutkimus, tutkimuksen hyödyntäjätahot ja julkinen hallinto.

Suomen IIASA-työryhmän tehtävänä on:

 1. ohjata, valvoa ja kehittää Suomen osallistumista IIASA:n toimintaan
 2. päättää Suomen edustuksesta muissa IIASA:n toimielimissä kuin neuvostossa ja
 3. seurata laitoksen toimintaan liittyvää tutkimusta ja edistää sen hyödyntämistä Suomessa.

Kaudella 1.1.2010-31.12.2023 Suomen IIASA-työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Professori Olli Varis, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja)
 • Akateemikko Markku Kulmala, Helsingin yliopisto (varapuheenjohtaja)
 • Tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus
 • Professori Ahti Salo, Aalto-yliopisto
 • Johtava asiantuntija Sari Löytökorpi, valtioneuvoston kanslia
 • Tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto
 • Kansainvälisten asioiden johtaja Janica Ylikarjula, VTT Oy
 • Johtaja Jussi Vauhkonen, Suomen Akatemia
 • Johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos, Suomen Akatemia (sihteeri)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?