IIASA – International Institute for Applied Systems Analysis

IIASA är ett internationellt, flervetenskapligt forskningsinstitut med säte i Laxenburg i Österrike, som genom vetenskap och forskare även främjar en dialog stater emellan. Institutet genererar forskningsdata till stöd för beslut som tas av internationella och nationella beslutsfattare liksom inom affärslivet. IIASA bedriver forskning kring sådana globala utmaningar som är alltför omfattande eller komplexa för att ett land eller ett vetenskapsområde ska kunna hitta en lösning: problem som är globala i sin omfattning (såsom global uppvärmning) och problem som är gemensamma för många länder (som tryggad energiförsörjning). IIASA samlar och upprätthåller otaliga databaser, och utvecklar verktyg för datamodellering för att kunna använda sig av insamlad data.

Finlands Akademi stöder finländska och andra studerande, som är inskrivna i finländska universitet och forskningsinstitut, att delta i sommarprogrammet för unga forskare Young Scientists Summer Programme, YSSP och i vissa andra aktiviteter som IIASA ordnar. Finlands Akademi ansvarar för Finlands samarbete med IIASA.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?