ERA-LEARN 2022 (2018–2022)

ERA-LEARN 2022 är ett europeiskt samarbetsnätverk för forskningsfinansiärer inom ramen för Coordination and Support Action som finansieras av EU:s ramprogram Horisont 2020 med fokus på att granska fördelar och bästa praxis med ERA-NET och utveckla finansiärernas samarbete. ERA-LEARN kommer även att stödja Europeiska kommissionen i utvecklingen av de europeiska finansiärernas samarbete och partnerskap inom det kommande ramprogrammet Horisont Europa.

Den information som samlats in i det här projektet och även i tidigare projekt (ERA-LEARN, ERA-LEARN 2 och ERA-LEARN 2020) har ERA-LEARN sammanställt på sin öppna webbplats. Där har ERA-LEARN, på uppdrag av Europeiska kommissionen, skapat en databas med information om finansiärernas nätverk, deras utlysningar och finansierade projekt. Prenumerera på nyhetsbrevet från ERA-LEARN för att följa evenemang och nyheter.

Finlands Akademi har medverkat i olika projekt inom ramen för ERA-LEARN sedan 2010. Akademin har aktivt deltagit i olika arbetspaket och ansvarat för beredningen av sådana aktiviteter som tangerar Akademins egen verksamhet i Finland. Här har Akademin även möjlighet att ytterligare öka sin synlighet när det gäller finansieringssamarbetet kring internationell forskning och bidra till utformningen av europeisk vetenskapspolitik. Verksamheten inom ERA-LEARN främjar Akademins långvariga och goda samarbete med ERA-NET och gynnar framtida internationella projekt.

Mer information:

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?