Nordiskt samarbete

Finlands Akademi samarbetar aktivt med organisationer i de nordiska länderna. Vi deltar särskilt i NordForsks verksamhet genom att delfinansiera de forskningsprogram som NordForsk lanserar.

Dessutom deltar våra forskningsråd i de tre samarbetsnämnderna för de nordiska forskningsråden (NOS).

Har du frågor eller synpunkter?