Internationell utlysning: forskningsprogrammet Solar-Driven Chemistry 2021/2022 (SDC2)

30.07.2021
29.10.2021
1 mn € för finländska delprojekt; total finansieringsbudget 5,75 mn €
Beslutad

Det här första steget i en utlysning som ordnas i två steg. Ansökningarna inlämnas till tyska forskningsfinansiären Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, som samordnar den internationella utlysningen. Ansökningarna bedöms genom internationell referentgranskning. Målet är att de ansökningar som varit mest framgångsrika i bedömningen inbjuds till den egentliga ansökningsomgången i februari 2022. De finländska parterna i finansierade konsortier inbjuds att lämna in en ansökan till Finlands Akademi och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik fattar de slutliga finansieringsbesluten i slutet av 2022. Finansieringsperioden inleds i början av 2023. Finansieringsperioden är antingen 24 eller 36 månader.

Varje ansökan ska omfatta 2−4 partner från 2−4 länder. I utlysningen deltar också finansiärer från Frankrike, Polen, Schweiz, Turkiet och Tyskland. Villkoren för finländska delprojekt följer i regel de villkor som gäller för akademiprojekt.  Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik är beredd att finansiera finländska parter i de framgångsrika konsortierna med totalt 1,0 miljoner euro. Projektens budgetering ska följa totalkostnadsmodellen. Den finansieringsandel som söks hos Akademin är högst 330 000 €/delprojekt(beräknat som 110 000 €/år) om konsortiet har ett delprojekt från Finland, och högst 450 000 €/konsortium(beräknat som 150 000 €/år) om konsortiet omfattar två delprojekt från Finland. Målet är att finansiera ungefär tre projekt.

Utlysningens tema i huvuddrag:

The subject of this call is fundamental research in all sub-areas relevant to the photochemical transformation of small, abundant molecules, such as carbon dioxide, water or nitrogen, into more valuable, storable chemicals by means of solar radiation. The proposals should focus on the photochemical processes (reactions) and on solving fundamental problems.

Närmare uppgifter ges i utlysningstexten, som publiceras i mitten av juli.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?