Utlysningstexterna för Finlands Akademis vårutlysning 2024 har publicerats

6.3.2024

Utlysningstexterna för Finlands Akademis vårutlysning 2024 har lagts ut på Akademins webbplats. Ansökningstiden är 3.4.–8.5.2024. FIRI-utlysningen för forskningsinfrastrukturer stänger den 15 maj.

Finansiering utlyses för Antarktisforskning som syftar till att producera data om Antarktis eller för vilken data från Antarktis är ovärderliga. Utlysningens teman har inte begränsats. Utlysningen är öppen för alla teman som är motiverade med tanke på forskning om Antarktis. Utlysningen har en total finansieringsbudget på tre miljoner euro.

Finansiering utlyses dessutom för internationellt forskningssamarbete som utnyttjar EuroHPC:s beräkningsresurser inom ramen för europeiskt samarbete eller LUMI-superdatorn i samarbete med forskare från USA, Japan eller Storbritannien. I USA kan potentiella partner vara forskare från delstaterna Texas eller Colorado, eller från amerikanska rymdstyrelsen Nasa.

I Akademins vårutlysning ingår även finansiering för forskningsinfrastrukturer. I vårens FIRI-utlysning ansöker man om en plats i färdplanen för nationella forskningsinfrastrukturer och finansiering för ett utvecklingsprojekt. Akademin är beredd att finansiera forskningsinfrastrukturer med totalt ca 120 miljoner euro åren 2025–2029.

Finansiering som kan sökas våren 2024:

Finansiering för forskning

Finansiering för forskningsmiljöer

Mer information

  • De kontaktpersoner som nämns i utlysningstexten

Finlands Akademi
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?