Utlysningstexterna för Finlands Akademis aprilutlysning nu på webben

13.3.2023

Utlysningstexterna för Finlands Akademis aprilutlysning 2023 har lagts ut på Akademins webbplats. Ansökningstiden är 5–26.4.2023. Ansökningstiden för specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning är 12.4–10.5.2023.

Inom utvecklings-, forsknings- och innovationsprogrammet ICT 2023 utlyses finansiering inom två teman: gränserna av informations- och kommunikationsteknik och säker användning av data inom hälso- och sjukvården. Akademins sammanlagda finansieringsbudget för forskningsprojekt inom de två temana är nio miljoner euro.

I vårens utlysningar ingår även specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning. Genom finansieringen stöds internationellt forskningssamarbete inom flaggskeppens tematiska områden. Forskningen ska utnyttja EuroHPC:s beräkningsresurser inom ramen för europeiskt samarbete eller LUMI-superdatorn i samarbete med partner i amerikanska delstaterna Texas eller Colorado eller i samarbete med japanska forskningsgrupper. Finansieringen beviljas inte för samordnande eller planering av samarbete.

I april utlyser Akademin dessutom finansiering för forskningsinfrastruktur. Utlysningarna gäller forskningsinfrastrukturer som ingår i vägvisaren för åren 2021–2024, medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer och forskningsinfrastrukturer som inte finns med på vägvisaren. Akademin ordnar en skild utlysning för inbjudna sökande i fråga om finansiering för befintliga medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer. Akademin är beredd att finansiera infrastrukturer inom FIRI 2023-utlysningarna med totalt cirka 40 miljoner euro.

Finansiering som kan sökas våren 2023

Finansiering för forskning

Finansiering för forskningsmiljöer

Mer information

  • Närmare uppgifter ges av utlysningarnas kontaktpersoner.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?