Finansieringsbesluten om Finlands Akademis höstutlysning 2022 fattas i två steg under våren 2023

15.2.2023

Besluten om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis höstutlysning 2022 fattas i två steg under våren 2023. Den stegvisa processen gäller ansökningar om akademiprojektbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare eller klinisk forskare.

Målet med det stegvisa beslutsfattandet är att påskynda behandlingstiderna särskilt för de ansökningar som utifrån referentgranskningen inte har möjlighet att finansieras.

I det första beslutssteget i mars–april avslår forskningsråden efter eget avvägande de ansökningar som fått betyget 1–4. De ansökningar som fått betyget 5–6 fortsätter till nästa steg och besluten om dem fattas senare. Sökandena får således besked om finansieringsbeslutet per e-post i samband med antingen det första eller det andra skedet av beslutsprocessen.

Forskningsråden fattar finansieringsbesluten på basis av ansökningarna, bedömningsutlåtandena och Akademins forskningspolitiska mål samt sina egna riktlinjer. Varje beslutsmeddelande innehåller en beslutsmotivering.

Pressmeddelandena om andra stegets beslut publiceras på finska, svenska och engelska på Akademins webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?