Utlysningstexterna för Finlands Akademis höstutlysning har publicerats – ansökan öppnar 25.8

9.6.2022

Utlysningstexterna för Finlands Akademis höstutlysning 2022 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Ansökningsanvisningarna och de svenskspråkiga utlysningstexterna kompletteras under de närmaste dagarna.

Utlysningarna öppnar i regel den 25 augusti. Utlysningarna i fråga om bidragsformerna för enskilda forskare (anställning som akademiforskare och klinisk forskare samt finansiering för internationell forskarrörlighet) stänger den 28 september. Utlysningen av akademiprojektbidrag och UKM:s understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt stänger en vecka senare, den 5 oktober.

Även i år ordnar Akademin Ask & Apply-webbinarier om höstutlysningen. De första webbinarierna ordnas i mitten av juni.

Finansiering som kan sökas:

Övrig finansiering:

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?