Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering 2024 (Profi 8)

15.5.2024
12.6.2024 kl 16.15 finsk tid
1.1.2025 - 31.12. 2030
Under behandling
  • söks av universitet, varje universitet med sin egen ansökan; konsortieansökningar godkänns inte
  • Akademin är beredd att finansiera profileringsåtgärder inom den s.k. Profi 8-utlysningen med totalt 100 miljoner euro. Finansieringen beviljas för en viss tid.

Målet med Akademins profileringsfinansiering är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att utveckla forskningens kvalitet.

Utgående från sina strategiska mål tar universiteten fram konkreta planer för att utveckla forskningens kvalitet och genomslag. I planerna ska universiteten beskriva med vilka planerade åtgärder de ska stärka styrkor, tematiska forskningshelheter och/eller framväxande forskningsområden och ge en klar tidtabell för åtgärderna.

Då finansieringsbesluten bereds och fattas beaktar Akademin den ansökta finansieringens förhållande till de planerade profileringsåtgärderna och universitetets forskningsfinansieringshelhet samt universitetets mellan- och slutrapporter om de profileringsåtgärder som finansierats i tidigare omgångar.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?