Programmet för spetsforskningsenheter: genomslag med forskningsfinansiering

Finlands Akademi bad de enheter som deltog i programmet för spetsforskningsenheter åren 2014–2019 att i samband med slutrapporteringen utvärdera enhetens genomslag. Med hjälp av genomslagsutvärderingarna ville man ta reda på hur spetsforskningsenheterna själva beskriver olika former av och mål för genomslag samt hur de uppnått målen för genomslag.

Under åren 2014–2019 deltog 14 enheter i programmet. I dessa enheter arbetade forskningsgrupper från tolv universitet eller forskningsinstitut. Akademin finansierade programmet för spetsforskningsenheter med 97,5 miljoner euro.

På den här webbsidan har vi sammanställt utvärderingarna av spetsforskningsenheternas genomslag. Fokus ligger på spetsforskningsenheternas egna berättelser och uppfattningar om vad forskningens samhälleliga påverkan borde innehålla, vilka delområden som ingick i genomslagen, vilka kanaler och redskap var centrala för genomslagen samt vilka utmaningar som framkom för att uppnå genomslagen. Citaten är tagna från kommentarer i genomslagsberättelserna.

Har du frågor eller synpunkter?