Vetenskapens tillstånd 2016

Finlands Akademis utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland producerar material som stöder landets universitet och forskningsinstitut i deras utvecklingsarbete samt stärker kunskapsbasen för beslutsfattare. Akademin har utvärderat vetenskapens tillstånd med jämna mellanrum allt sedan 1990-talet, sedan 2012 med två års mellanrum. Mellan publiceringsåren görs dessutom kompletterande analyser. Aktivt samarbete med och deltagande av intressentgrupper spelar en viktig roll under utvärderingsprocessen och då resultaten utnyttjas.

Rapporten Vetenskapens tillstånd 2016 granskar forskningen ur flera perspektiv: personalen, finansieringen, publikationsverksamheten, det vetenskapliga genomslaget och publikationssamarbetet. De bibliometriska analyserna jämför Finland med tolv forskningsintensiva länder. I år gjordes en separat granskning av forskningens samhälleliga genomslag som kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder.

  • Den finskspråkiga rapporten Tieteen tila 2016 (Vetenskapens tillstånd 2016) finns i pdf-format utlagd på Akademins webbplats.
  • En del av materialet som använts i utvärderingen finns att få på svenska via utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Läs mer:

Har du frågor eller synpunkter?