Huippuyksikköohjelma: vaikuttavuutta tutkimusrahoituksella

Suomen Akatemia pyysi vuosien 2014─2019 huippuyksikköohjelmassa mukana olleilta yksiköiltä loppuraportoinnin yhteydessä itsearvioinnin yksikön vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusarvioiden välityksellä haluttiin kuulla huippuyksikön omin sanoin kerrottuna vaikuttavuuden eri muodoista, tavoitteista ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta.

Vuosien 2014─2019 ohjelmassa oli mukana 14 yksikköä. Näissä työskenteli tutkimusryhmiä 12 yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta. Akatemia rahoitti huippuyksikköohjelmaa 97,5 miljoonalla eurolla.

Olemme koostaneet tälle verkkosivulle huippuyksiköiden vaikuttavuusarvioiden antia yhteen. Keskiössä ovat huippuyksiköiden omat tarinat ja näkemykset siitä, mitä kaikkea tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus piti sisällään, millaisia osa-alueita vaikuttavuuden piiriin kuului, mitkä olivat vaikuttavuuden keskeisiä kanavia ja välineitä sekä mitä haasteita vaikuttavuuden saavuttamisessa ilmeni. Sitaatit ovat lainauksia vaikuttavuustarinoiden kommenteista.

Lue lisää tutkimuksen vaikuttavuudesta:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?