Flaggskepp

Finlands Akademis flaggskeppsprogram stöder högklassig forskning och det omfattande ekonomiska och samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Flaggskeppen är kompetenscentrum som genomför spetsforskning inom sina egna områden. Flaggskeppsprogrammet stärker samarbetet mellan forskning, företag och andra samhällsaktörer.

Se bilden i pdf-format

Genom flaggskeppen skapas framtidens kompetens och hållbara lösningar för utmaningarna i samhället. Resultaten från de sex första flaggskeppens första verksamhetsår visar mångsidigt genomslag:

Se bilden i pdf-format

Se bilden i pdf-format

Akademins finansiering har en stark hävstångseffekt:

  • företagsfinansieringens andel är dubbelt så stor som Akademins finansiering
  • EU-finansieringens andel är fem gånger så stor som Akademins flaggskeppsfinansiering

Se bilden i pdf-format

Få reda på mer om flaggskeppen på Finlands Akademis YouTube-kanal: Spellistan Tutkimuksen lippulaivat | Finnish Research Flagships

Läs mer om flaggskeppens genomslag.

Läs mer om flaggskeppsprogrammet.

Har du frågor eller synpunkter?