Kompetenscentrum

Finlands nationella färdplan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet tecknar riktlinjerna för hållbar tillväxt och välfärd samt för höjning av FoU-verksamhetens omfattning och ambitionsnivå.

Finlands Akademi stöder färdplanens mål att stärka kompetenscentrum till exempel genom finansiering för spetsforskningsenheter, flaggskepp, forskningsinfrastruktur och partnerskapsnätverk.

Se bilden i pdf-format

Har du frågor eller synpunkter?