Kompetenscentrum

I enlighet med sin strategi stöder Finlands Akademi stärkandet av kompetenskluster genom till exempel finansiering av spetsforskningsenheter, flaggskepp, forskningsinfrastrukturer och partnerskapsnätverk.

Se bilden i pdf-format

Har du frågor eller synpunkter?