NordForsk

NordForsk är en samnordisk forskningsfinansiär. NordForsk är ett självständigt organ under Nordiska ministerrådet med ansvar för nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning. NordForsk får sin finansiering från Nordiska ministerrådet och nationella forskningsfinansiärer i de nordiska länderna.

NordForsk syftar till att stärka och utveckla vetenskapen, forskningen, teknologin och innovationsverksamheten i de nordiska länderna, vilket dels höjer de nordiska ländernas internationella konkurrenskraft, dels förbättrar levnadsstandarden.

I de projekt som söker finansiering från NordForsk ska ingå forskare från minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) eller de självstyrande områdena (Grönland, Färöarna och Åland). NordForsks verksamhet är i väsentliga drag öppen för hela den nordliga regionen, som utöver de nordiska länderna omfattar närområdena Estland, Lettland, Litauen och nordvästra Ryssland. I vissa fall deltar också andra länder (t.ex. Storbritannien)i NordForsks forskningsprogram.

Principen för NordForsks program är att finansieringen från de medverkande finansiärerna samlas i en gemensam pott (s.k. common pot). Projekten finansieras ur den gemensamma potten utifrån en referentgranskning (peer review) utan kvoter och utan att jämföra de nationella andelarna sinsemellan. NordForsk ansvarar för rådgivningen och handledningen av sökande samt för utbetalningen av medel. Ansökningarna lämnas in via NordForsks webbportal.

Verksamheten leds av en styrelse som består av representanter som tillsatts av de nationella finansiärerna. I styrelsen sitter också en representant för Finlands Akademi. NordForsks sekretariat är i Oslo.

Mer information, utlysningar

Har du frågor eller synpunkter?