NordForsk

NordForsk on yhteispohjoismainen tutkimusrahoitusorganisaatio. Se toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa ja vastaa yhteispohjoismaisesta tutkimus- ja tutkijankoulutus yhteistyöstä. Rahoituksesta vastaavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden kansalliset tutkimusrahoitusorganisaatiot.

NordForsk toiminnan tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden tiedettä, tutkimusta, teknologiaa ja innovaatiotoimintaa ja sitä kautta parantaa Pohjoismaiden kansainvälistä kilpailukykyä ja elintasoa.

Rahoitusta hakevissa hankkeissa tulee olla mukana tutkijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai itsehallintoalueelta (Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). Useat NordForskin toiminnot ovat avoimia kaikille pohjoisen alueen maille, joihin Pohjoismaiden lisäksi kuuluvat lähialueet Viro, Latvia, Liettua ja Luoteis-Venäjä. Ohjelmissa on joissain tapauksissa ollut mukana myös muita maita kuten Iso-Britannia.   

NordForskin ohjelmien periaatteena on, että eri rahoittajien rahoitus kootaan yhteiseen ”pottiin” (ns. common pot), josta hankkeita rahoitetaan vertaisarvioinnin pohjalta ilman kiintiöitä tai vertailua kansallisiin maksuosuuksiin. NordForsk vastaa myös hakijaneuvonnasta ja rahoituksen maksamisesta hankkeille. Hakemukset tehdään NordForskin omassa hakuportaalissa.

NordForskin toimintaa johtaa kansallisten rahoitusorganisaatioiden asettamista edustajista koostuva hallitus, jossa on myös Suomen Akatemian edustaja. NordForskin sihteeristö sijaitsee Oslossa.

Lisätietoja ja avoimet haut

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?