Ryssland

Akademin har avbrutit samarbetet med ryska organisationer. Finansiering för bilateral rörlighet mellan Finland och Ryssland utlyses tills vidare inte. Det är möjligt att vi i samband med höstutlysningen 2022 ger anvisningar om samarbetet med Ryssland och Belarus.

Finlands Akademi har ett avtal om finansieringssamarbete med två ryska forskningsfinansiärer: Rysslands vetenskapsakademi (Russian Academy of Sciences, RAS) och Rysslands stiftelse för grundforskning (Russian Foundation for Basic Research, RFBR). Genom samarbetet med RAS stöds forskarrörlighet inom samtliga vetenskapsgrenar. Mobilitetsfinansieringen utlyses i samband med Akademins septemberutlysning. Med RFBR ordnar Akademin i huvudsak gemensamma utlysningar med varierande forskningsområden och -teman. Närmare information om öppna och kommande utlysningar ges i utlysningstexterna.

Akademin har sedan 2010 varit med i projektet ERA.Net RUS, som syftar till att stärka FoU-samarbetet och skapa en fungerande modell för forskningssamarbete mellan Ryssland och det europeiska forskningsområdet (ERA). ERA.Net RUS har hittills öppnat fyra omfattande flervetenskapliga utlysningar.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

 

Har du frågor eller synpunkter?