Suomen Akatemian Venäjä-yhteistyön ohjeet

Käynnissä olevat liikkuvuushankkeet

Venäjä-liikkuvuusrahoitus on käytettävissä päätöksen ehtojen mukaisesti. Jos hankkeen toteutus osoittautuu mahdottomaksi esimerkiksi suorituspaikan ohjeiden, Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvien pakotteiden, vientivalvonnan säännöksien, ulkoministeriön matkustussuositusten tai muiden vastaavien seikkojen takia, hankkeesta tulee luopua rahoituskauden aikana. Rahoituksesta luopuminen tehdään verkkoasioinnissa muutoshakemuksella. Omalle tilille nostettu, käyttämättä jäänyt liikkuvuusapuraha on palautettava Akatemiaan viimeistään rahoituskauden päätyttyä.

Venäjältä Suomeen -liikkuvuushankkeissa on mahdollista suunnata rahoitusta Ukrainasta Suomeen kutsuttaville tutkijoille. Muutoshakemus täytyy jättää viimeistään 2 kk ennen rahoituskauden päättymistä. Akatemia voi antaa muutoshakemuksesta myönteisen tai kielteisen päätöksen.

Käynnissä olevat muut hankkeet

Akatemian rahoittamissa hankkeissa yhteistyö yksittäisten venäläisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa voi jatkua, elleivät suorituspaikan ohjeet, Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvat pakotteet, vientivalvonnan säännökset, ulkoministeriön matkustussuositukset tai muut vastaavat seikat sitä estä.

Jos Akatemian myöntämää rahoitusta ei voida käyttää rahoituspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen, tulee siitä luopua tai jättää muutoshakemus rahoituksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Muutoshakemus täytyy jättää viimeistään 2 kk ennen rahoituskauden päättymistä. Akatemia voi antaa muutoshakemuksesta myönteisen tai kielteisen päätöksen.

Akatemian rahoittamiin hankkeisiin on mahdollista palkata tutkija Ukrainasta.

Käsittelyssä olevat hakemukset

Venäjän hyökkäyksen vuoksi toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että Akatemialle jätetyt, merkittävästi Venäjä- tai Valko-Venäjä-yhteistyötä sisältävät hakemukset tarkistetaan niiden toteuttamiskelpoisuuden osalta. Tarvittaessa hakijoita pyydetään antamaan asiasta selvitys, ja suorituspaikkoja pyydetään vahvistamaan sitoumuksensa.

Syyshaku 2023

Akatemian Venäjä-yhteistyö on yhä jäädytetty, joten kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvaa Venäjä-liikkuvuusrahoitusta ei avata toistaiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Vastaukset

Perustelu

Voinko edelleen kutsua Venäjältä tutkijoita käynnissä olevaan hankkeeseen?

Kyllä

OKM:n linjauksen mukaisesti Suomeen voi edelleen hakeutua opiskelijaksi tai tutkijaksi kansalaisuudesta riippumatta. Aiemmin myönnettyjä Suomen Akatemian kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvia liikkuvuusrahoituspäätöksiä ei ole peruttu.

Voinko vaihtaa Venäjältä kutsuttavan tutkijan Ukrainasta kutsuttavaan tutkijaan?

Voit jättää muutoshakemuksen. Akatemia tekee muutoshakemuksesta myönteisen tai kielteisen päätöksen. Kutsuttavan tutkijan tulee olla väitellyt ja sopia hankkeeseen, johon liikkuvuusrahoitus on alun perin saatu.

Akatemia voi sallia muutoksen, koska se on linjassa Akatemian liikkuvuuskutsu Ukrainasta Suomeen -erillisrahoituksen kanssa.

En voi itse matkustaa Venäjälle. Voinko maksaa henkilökohtaisen Venäjä-liikkuvuusapurahani Venäjältä kutsuttavalle tutkijalle)?

Ei

Rahoitusehtojen mukaisesti Venäjä-liikkuvuusapuraha on henkilökohtainen apuraha ja liikkuvuuskutsuraha on suorituspaikan kautta maksettavaa määrärahaa. Kyse on kahdesta erityyppisestä rahoituksesta, eikä niitä voi sekoittaa keskenään. Apurahan käytön seuranta ei onnistu, jos henkilökohtaisen apurahan saanut tutkija välittäisi rahan kutsuttavalle tutkijalle.

En voi itse matkustaa Venäjälle. Voinko antaa apurahani palkkiona tutkimusapulaiselle Venäjällä, jos hän käy hakemassa tarvitsemiani aineistoja arkistosta?

Ei

Rahoitusehtojen mukaisesti Venäjä-liikkuvuusapuraha on henkilökohtainen apuraha. Akatemian linjauksen mukaisesti Akatemian rahoitusta ei myönnetä Venäjällä tai Valko-Venäjällä sijaitsevalle saajalle.

Jos en pääse matkustamaan, voinko käyttää apurahaani etätyöskentelyyn Suomessa.

Ei

Liikkuvuusapuraha on rahoitusehtojen mukaan tarkoitettu nimenomaan matkustamisen ja muihin välttämättömiin elinkustannuksiin matkan aikana.

Rahoituskausi on päättymässä. Voiko rahoituksen käyttöä jatkaa, jollei matkustaminen onnistu rahoituskauden aikana?

Ei

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole hyväksyttävä syy rahoituskauden pidentämiselle.

Mitä teen, jos hankkeen toteuttaminen näyttää mahdottomalta esimerkiksi suorituspaikan tiukempien linjausten tai ulkoministeriön matkustusohjeiden takia?

Jos hankkeen toteuttaminen näyttää mahdottomalta, on olemassa seuraavat vaihtoehdot:

  • Kutsurahan (määräraha, ei henkilökohtainen apuraha) käyttötarkoituksen muuttamista Ukrainasta kutsuttavan tutkijan kutsumiseksi Suomeen voi hakea käyttötarkoituksen muutos -hakemuksella.
  • Jos rahoituskautta on jäljellä, voi odottaa tilanteen mahdollista muuttumista. Rahoitus on kuitenkin käytettävä rahoituskauden aikana.
  • Jos hankkeen toteuttaminen näyttää mahdottomalta, tulee rahoitus perua. Sekä apurahan että määrärahan saaja tekee muutoshakemuksen rahoituksen perumiseksi kokonaan tai perumiseksi kesken rahoituskauden. Nostettu, käyttämätön apuraha palautetaan Akatemiaan.

Lisätietoja: 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?