Suomen Akatemian Venäjä-yhteistyön ohjeet

Käynnissä olevat liikkuvuushankkeet

Venäjä-liikkuvuusrahoitus on käytettävissä päätöksen ehtojen mukaisesti. Mikäli hankkeen toteutus osoittautuu mahdottomaksi, hankkeesta tulee luopua rahoituskauden aikana. Omalle tilille nostettu, käyttämättä jäänyt liikkuvuusapuraha on palautettava Akatemiaan viimeistään rahoituskauden päätyttyä. Lisätietoja: Suomen Akatemian rahoitusehdot ja rahoituspäätöksen esittelijä, johtava tiedeasiantuntija Siru Oksa (etunimi.sukunimi(at)aka.fi).

Venäjältä Suomeen -liikkuvuushankkeissa on mahdollista suunnata rahoitusta Ukrainasta Suomeen kutsuttaville tutkijoille. Muutoshakemus täytyy jättää viimeistään 2 kk ennen rahoituskauden päättymistä. Akatemia voi antaa muutoshakemuksesta myönteisen tai kielteisen päätöksen. 

Käynnissä olevat muut hankkeet

Akatemian rahoittamissa hankkeissa yhteistyö yksittäisten venäläisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa voi jatkua, elleivät suorituspaikan ohjeet, Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvat pakotteet, vientivalvonnan säännökset, ulkoministeriön matkustussuositukset tai muut vastaavat seikat sitä estä.

Mikäli Akatemian myöntämää rahoitusta ei voida käyttää rahoituspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen, tulee siitä luopua tai jättää muutoshakemus rahoituksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Muutoshakemus täytyy jättää viimeistään 2 kk ennen rahoituskauden päättymistä. Akatemia voi antaa muutoshakemuksesta myönteisen tai kielteisen päätöksen.

Akatemian rahoittamiin hankkeisiin on mahdollista palkata tutkija Ukrainasta.

Käsittelyssä olevat hakemukset (syyshaku 2021)

Venäjän hyökkäyksen vuoksi toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että syyshaussa vuonna 2021 jätetyt, merkittävästi Venäjä- tai Valko-Venäjä-yhteistyötä sisältävät hakemukset tarkistetaan niiden toteuttamiskelpoisuuden osalta. Tarvittaessa hakijoita pyydetään antamaan asiasta selvitys, ja suorituspaikkoja pyydetään vahvistamaan sitoumuksensa. Päätökset siirtyvät näiden tutkijatohtori-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -hakemusten osalta touko-kesäkuun kokouksiin, joissa päätetään akatemiahankehakemuksista. Myös varasijoista päätetään vasta touko-kesäkuun kokouksissa.

Syyshaku 2022

Akatemian Venäjä-yhteistyö on jäädytetty, joten kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvaa Venäjä-liikkuvuusrahoitusta ei avata toistaiseksi.

On mahdollista, että syyshaun hakuilmoitus sisältää joitakin Venäjä- ja Valko-Venäjä-yhteistyötä koskevia ohjeita.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Vastaukset

Voinko edelleen kutsua Venäjältä tutkijoita käynnissä olevaan hankkeeseen?

Kyllä

Voinko vaihtaa Venäjältä kutsuttavan tutkijan Ukrainasta kutsuttavaan tutkijaan?

Voit jättää muutoshakemuksen. Akatemia tekee muutoshakemuksesta myönteisen tai kielteisen päätöksen.

En voi itse matkustaa Venäjälle. Voinko maksaa Venäjä-liikkuvuusapurahani Venäjältä kutsuttavalle tutkijalle?

Ei

En voi itse matkustaa Venäjälle. Voinko antaa apurahani palkkiona tutkimusapulaiselle Venäjällä, jos hän käy hakemassa tarvitsemiani aineistoja arkistosta?

Ei

Rahoituskausi päättyy 31.12.2022. Voiko rahoituksen käyttöä jatkaa vuoden 2023 puolelle, jollei matkustaminen onnistu ennen sitä?

Ei

 

 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?