Japan

Finlands Akademi har ett avtal om finansieringssamarbete med den japanska forskningsfinansiären Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Akademin deltar dessutom i ett nordiskt samarbete med Japan Agency for Medical Development (AMED) som NordForsk samordnar.

Samarbetet med JSPS omfattar samtliga vetenskapsgrenar. Målet med samarbetet är att stödja forskarmobilitet och gemensamma finsk-japanska seminarier. Finansieringen kan sökas av disputerade forskare och den utlyses i september. Personlig mobilitetsfinansiering kan sökas för forskning vid japanska universitet och forskningsinstitut eller för deltagande i ett finsk-japanskt seminarium i Japan. Forskare kan även ansöka om JSPS Postdoctoral Fellowship-stipendier. Mobilitetsfinansieringen är avsedd för forskarens egna rörlighetsutgifter (reseutgifter och ett stipendium som inbegriper boendekostnader) och inte för forskningsutgifter. Finansiering kan också sökas för skäliga utgifter för ordnande av finsk-japanska seminarier i Finland (hyra, mat och dryck, tryckning, postning).

Genom samarbetet med AMED stöds forskningssamarbete inom medicin och hälsa. NordForsk samordnar en gemensam utlysning mellan nordiska länder (Finland, Sverige och Norge) och AMED som planerats för 2021. Närmare uppgifter om utlysningen publiceras senare på Akademins webbplats.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet och seminarier), tfn. 0295 335 011
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa (JSPS Postdoctoral Fellowship), tfn. 0295 335 125
  • programchef Sara Illman (samarbetet med AMED), tfn. 0295 335 119

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?