Japan

Finlands Akademi har ett avtal om finansieringssamarbete med den japanska forskningsfinansiären Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Akademin deltar dessutom i ett nordiskt samarbete med Japan Agency for Medical Development (AMED) som NordForsk samordnar.

Samarbetet med JSPS omfattar samtliga vetenskapsgrenar. Målet med samarbetet är att stödja forskarmobilitet och gemensamma finsk-japanska seminarier. Forskare som avlagt doktorsexamen kan ansöka om mobilitetsfinansiering i september. Ansökan om personligt mobilitetsstipendium kan göras för forskning vid japanska universitet och forskningsinstitut. Mobilitetsstipendiet är avsett för forskarens egna rese- och levnadskostnader i Japan, inte för forskningskostnader. Via Akademin kan man också ansöka om Postdoctoral Fellowship-stipendium som finansieras av JSPS.

Mobilitetsseminariefinansiering kan sökas för att ordna eller delta i ett finsk-japanskt seminarium. Med skäliga kostnader för ordnande av seminariet avses lokalhyra, mötesteknik, mötesservering, tryckning och postning. Mobilitetsfinansiering för deltagande i ett seminarium som ordnas i Japan kan sökas för alla finländare som arbetar inom samma organisation genom en enda ansökan.

Genom samarbetet med AMED stöds forskningssamarbete inom medicin och hälsa. NordForsk samordnar en gemensam utlysning mellan nordiska länder (Finland, Sverige och Norge) och AMED som planerats för 2021. Närmare uppgifter om utlysningen publiceras senare på Akademins webbplats.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet och seminarier), tfn. 0295 335 011
  • programchef Sara Illman (samarbetet med AMED), tfn. 0295 335 119
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn. 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?