Japan

Finlands Akademi har ett avtal om finansieringssamarbete med den japanska forskningsfinansiären Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Målet med samarbetet är att stödja forskarmobilitet hos finländska och japanska forskare. Via Akademin kan man också ansöka om Postdoctoral Fellowship-stipendier som finansieras av JSPS.

Akademin deltar dessutom i ett nordiskt samarbete med Japan Agency for Medical Development (AMED) som NordForsk samordnar.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (samarbetet med JSPS), tfn. 0295 335 011
  • programchef Sara Illman (samarbetet med AMED), tfn. 0295 335 119
  • ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn. 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?