Chile

Finlands Akademi har sedan 2007 haft ett samarbetsavtal med Chiles nationella forsknings- och utvecklingscentral ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, tidigare känd som Comission Nacional de Investigation Cientifica y Technologica, CONICYT). Målet med avtalet är att stödja finsk-chilenskt forskningssamarbete genom gemensamma utlysningar och forskningsprogram inom gemensamt bestämda områden. Akademin har ordnat fem gemensamma utlysningar med CONICYT.

Nuförtiden genomförs Akademin finansieringssamarbete med Chile huvudsakligen inom ramen för multilaterala finansieringsnätverk som baserar sig på EU-samarbete. Akademin deltog åren 2013–2017 i projektet ERANet-LAC (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities), som finansierades under EU:s sjunde ramprogram. Projektet fortsätter sin verksamhet efter att EU-finansieringen upphört under namnet EU-CELAC Platform. Akademin deltar också i nätverket Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP), som finansierades åren 2013–2016 under EU:s sjunde ramprogram.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?