Brasilien

Finlands Akademi har ett samarbetsavtal med två brasilianska forskningsfinansiärer: rådet för forskning och teknologisk utveckling CNPq (avtal sedan 2008) och delstaten São Paulos forskningsstiftelse FAPESP (avtal sedan 2012). Målet med dessa avtal är att skapa förutsättningar för högklassigt och ömsesidigt fördelaktigt finansieringssamarbete. Genom att finansiera samprojekt vill parterna stödja långsiktigt forskningssamarbete mellan finländska och brasilianska forskargrupper samt främja forskarmobilitet. Akademin har ordnat fem gemensamma utlysningar med Brasilien.

Nuförtiden genomförs Akademin finansieringssamarbete med Brasilien huvudsakligen inom ramen för multilaterala finansieringsnätverk som baserar sig på EU-samarbete. Akademin deltog åren 2013–2017 i projektet ERANet-LAC (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities), som finansierades under EU:s sjunde ramprogram. Projektet fortsätter sin verksamhet efter att EU-finansieringen upphört under namnet EU-CELAC Platform. Akademin deltar också i nätverket Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP), som finansierades åren 2013–2016 under EU:s sjunde ramprogram.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?