Europeiska partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS)

En snabbt åldrande befolkning, brist på arbetskraft, klimatförändringar, plötsliga pandemier eller andra nödsituationer som innebär en plötslig belastning på hälso- och sjukvården samt stigande kostnader är stora utmaningar för europeiska vårdsystem och sätter dem under allt större press. Samtidigt förväntar sig medborgarna att hälso- och sjukvården ska hålla en hög standard och vara mer tillgänglig.

Det europeiska partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS) är ett Horisont Europa-partnerskap som för samman 64 partner från 26 länder för att de tillsammans ska säkerställa övergången mot en mer hållbar, motståndskraftig, innovativ, högklassig och patientcentrerad hälso- och sjukvård.

Syftet är att skapa forskningsbaserade data för att stödja utvecklingen och integrationen av europeiska hälso- och sjukvårdssystem, stärka samarbetet mellan länder och se till att beslutsfattare har tillgång till den senaste forskningen som stöd för sina beslut. Samtidigt är målet att stödja forskningen kring och införandet av innovationer inom hälsoteknik. Arbetet kommer att genomföras i enlighet med riktlinjerna för hållbar utveckling och med ekonomisk effektivitet, utan att glömma behovet av att i högre grad involvera en rad olika aktörer i utvecklingen och genomförandet. 

Mer information

  • THCS webbplats
  • vetenskapsrådgivare Marko Uutela, tfn 0295 335 113
  • ledande vetenskapsrådgivare Sirpa Nuotio, tfn 0295 335 082

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?