Europeiska forskningsfinansiärer samarbetar i form av partnerskap

Inom Horisont Europa inleds tre typer av partnerskap: samplanerade (co-programmed), samfinansierade (co-funded) och institutionella (institutionalised) partnerskap. Partnerskapen syftar till att vara större och mer sektorsövergripande än de nätverken ERA-NET, Joint Programming Initiatives och European Joint Programmes. En del av dessa nätverk som inleddes under Horisont 2020 kommer att fortsätta under nästan hela Horisont Europa.

I de europeiska partnerskapen eftersträvas allt mer verkningsfulla helheter vars resultat kan utnyttjas bättre på politiknivå. En strävan är också att skapa mer synergier mellan EU-politik och EU-program än tidigare. Partnerskapen finansieras delvis från nationella finansieringskällor, delvis via EU-program. De nya partnerskapen förväntas inledas i tre omgångar (2021–2022, 2023–2024 och 2025–2027) som en del av arbetsprogrammen inom Horisont Europa. 

Finlands Akademi deltar i nya samfinansierade partnerskap och deras utlysningar enligt forskningsrådens och andra beslutsorgans strategiska prövning.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?