Eurooppalainen rahoittajayhteistyö eli kumppanuudet

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa aloitetaan uusia kolmen tyyppisiä kumppanuuksia: yhteissuunniteltuja (co-programmed), yhteisrahoitettuja (co-funded) ja institutionaalisia (institutionalised). Puiteohjelman suunnitelmaan sisältyy 49 kumppanuusehdotusta, joiden tavoitteena on olla nykyisiä ERA-Net-, Joint Programming- ja European Joint Programme -verkostoja suurempia ja monialaisempia. Osa näistä H2020 -puiteohjelman aikana alkaneista verkostoista jatkuu lähes koko Horisontti Eurooppa -kauden ajan.

Eurooppalaisissa kumppanuuksissa pyritään entistä vaikuttavampiin kokonaisuuksiin, joiden tulokset ovat paremmin hyödynnettävissä politiikkatasolla. Pyrkimyksenä on myös luoda aiempaa enemmän synergioita EU-politiikkojen ja eri EU-ohjelmien välille. Kumppanuuksien rahoitus tulee osin kansallisista rahoituslähteistä, osin EU:n ohjelmien kautta. Uusien kumppanuuksien odotetaan alkavan kahdessa aallossa (2021-2022 alkavat ja 2023-2024 alkavat) osana Horisontti Eurooppa -työohjelmia. Ensimmäisten uusien kumppanuuksien toteuttamien hakujen odotetaan avautuvan tutkijoille vuoden 2021 lopulla.  

Suomen Akatemia osallistuu toimikuntien ja muiden päätöselinten strategisen harkinnan mukaan valittuihin yhteisrahoitteisiin uusiin kumppanuuksiin ja niiden tutkimusrahoitushakuihin.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?