Eurooppalainen rahoittajayhteistyö eli kumppanuudet

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa on uusia kolmen tyyppisiä kumppanuuksia: yhteissuunniteltuja (co-programmed), yhteisrahoitettuja (co-funded) ja institutionaalisia (institutionalised). Kumppanuudet ovat aiempia ERA-Net-, Joint Programming- ja European Joint Programme -verkostoja suurempia ja monialaisempia. Osa näistä H2020 -puiteohjelman aikana alkaneista verkostoista jatkuu lähes koko Horisontti Eurooppa -kauden ajan.

Eurooppalaisissa kumppanuuksissa pyritään entistä vaikuttavampiin kokonaisuuksiin, joiden tulokset ovat paremmin hyödynnettävissä politiikkatasolla. Pyrkimyksenä on myös luoda aiempaa enemmän synergioita EU-politiikkojen ja eri EU-ohjelmien välille. Kumppanuuksien rahoitus tulee osin kansallisista rahoituslähteistä, osin EU:n ohjelmien kautta. Kumppanuudet alkavat kolmessa aallossa (2021-2022 alkavat, 2023-2024 alkavat ja 2025-2027 alkavat) osana Horisontti Eurooppa -työohjelmia. 

Suomen Akatemia osallistuu toimikuntien ja muiden päätöselinten strategisen harkinnan mukaan valittuihin yhteisrahoitteisiin uusiin kumppanuuksiin ja niiden tutkimusrahoitushakuihin.

Käynnissä olevat eurooppalaiset kumppanuudet, joita Akatemia rahoittaa:

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?