JPND

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND) syftar till att lösa de ökande utmaningar som neurodegenerativa sjukdomar medför. Målet är att stärka forskningens genomslag genom att öka samarbetet utifrån pågående nationella program samt att identifiera gemensamma målsättningar.

Initiativets forskningsstrategi (på engelska) drar upp linjerna för hur man på ett så effektivt sätt som möjligt kunde utnyttja europeisk forskning på området för att förebygga, diagnostisera och säkra behandlingen av sjukdomarna i fråga.

Finlands Akademi har varit partner i JPND sedan 2009. Nätverket öppnar årliga finansieringsutlysningar. Läs mer om utlysningarna och de finansierade projekten på JPND:s webbplats.

Mer information

  • webbplats för JPND
  • vetenskapsrådgivare Päivi Kolu, tfn. 029 533 5028
  • ledande vetenskapsrådgivare Sirpa Nuotio, tfn. 029 533 5082

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?