More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change (JPI MYBL)

Den europeiska befolkningens åldersstruktur kommer att förändras när den förväntade livslängden ökar och födelsetalen sjunker. Initiativet för gemensam programplanering JPI MYBL främjar samordning och flervetenskapligt samarbete mellan nationella och europeiska forskningsprogram. JPI MYBL har deltagare från 17 olika länder, och Finland företräds av docent Minna-Liisa Luoma, som är enhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd, och Jaana Seikkula-Leino från Tammerfors yrkeshögskolan, som är medlem i Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.

Akademin har sedan 2011 varit medlem i MYBL, som arrangerat totalt fyra finansieringsutlysningar. Akademin har deltagit i dem alla och finansierat elva finländska deltagare i nio olika konsortier med totalt ca 2,0 miljoner euro.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?