More years, better lives – The Potential and Challenges of Demographic Change (JPI MYBL)

Euroopan väestön ikärakenne muuttuu, kun elinajanodote kasvaa ja syntyvyys laskee. JPI MYBL edistää kansallisten ja eurooppalaisten tutkimusohjelmien koordinaatiota ja monitieteistä yhteistyötä. JPI MYBL:ssä on osallistujia 17 eri maasta. Suomen edustajat JPI MYBL:ssa ovat THL:n yksikön päällikkö, dosentti Minna-Liisa Luoma ja Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsen Jaana Seikkula-Leino Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Suomen Akatemia on ollut MYBL:n jäsen vuodesta 2011 lähtien. MYBL-verkosto on järjestänyt yhteensä neljä rahoitushakua. Suomen Akatemia on ollut kaikissa mukana ja rahoittanut 11 suomalaisosallistujaa yhdeksässä eri konsortiossa yhteensä noin 2,0 miljoonalla eurolla.

Lue lisää Akatemian rahoitetuista hankkeista:

  1. Ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentäminen ja sosiaalinen eriarvoisuus (2016 – 2018)
  2. European Welfare Models and Mental Wellbeing in Final Years of Life (2017 – 2019)
  3. Väestörakenteen muutos sekä sukupolvien välinen että sisäinen tulonjako: Eri hyvinvointimallien vaikutuksen mallintaminen (2017 – 2019)
  4. eTerveys ja ikääntyminen maaseudulla: Arjen, digitaalisen kompetenssin ja teknologian muutokset (2018 – 2021)
  5. Hoivarobottien käyttö hyvinvointipalveluissa: Uudet mallit vaikuttavaan perehdytykseen (ORIENT) (2018 – 2020)
  6. Dementia tai lievä kognitiivinen heikentymä: @ työn alla (2018 – 2020)
  7. Access - Ikäihmisten digitaalisen lukutaidon ja informaatio- ja ICT-taitojen oppimisen tukeminen (2018 – 2021) 
  8. Exclusion from civic engagement of a diverse older population: Features, experiences, and policy implications
  9. Alone but connected? Digital (in)equalities in care work and generational relationships among older people living alone

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?