EU-CELAC Platform

Suomen Akatemia on mukana Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden tutkimusrahoittajien verkostossa EU-CELAC Platform. Verkosto on toiminut vuodesta 2013 lähtien, alun perin nimellä ERANet-LAC. Verkoston tavoitteena on edistää tieteisiin, teknologiaan ja innovaatioihin liittyvää yhteistyötä osallistujamaiden kesken mm. luomalla rahoittajien yhteistyöverkostoja maanosien välille ja toteuttamalla yhteisiä tutkimusrahoitushakuja.

Hankkeen teema-alueet ovat biotalous ja ruokaturvallisuus, informaatio- ja kommunikaatioteknologia yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos, energia sekä terveys. Verkostossa ovat mukana mm. Akatemian sopimuskumppanit CNPq Brasiliasta ja CONICYT Chilestä. 

Akatemia on osallistunut kahteen EU-CELAC Platformin (ERANet-LAC -hankkeen) yhteishakuun biodiversiteetin, kestävän energian ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen ICT-tutkimuksen aloilla.

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?