ELSA of Neuroscience (2015–)

Finlands Akademi har deltagit i utlysningar för de gemensamma forskningsprojekten European Research Projects on Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of Neuroscience som arrangerats inom ramen för nätverket ERA-NET NEURON. De gemensamma utlysningarna har varit en fortsättning på det tidigare ERA-SAGE och det efterföljande samarbetet som finansiärerna sinsemellan hade på egen hand.

Den första utlysningen arrangerades 2015 och den andra 2017. Närmare information om de projekt som fått finansiering finns på webbplatsen för ERA-NEURON i listan över utlysningar under 2015 Neuroethics (ELSA) och 2017 Neuroethics (ELSA). Finlands Akademi deltar inte i den tredje utlysningen som har öppnats 2020.

Avsikten med utlysningarna ELSA of Neuroscience har varit att främja multinationella samarbetsprojekt som behandlar etiska, filosofiska, rättsliga och sociokulturella frågor inom neurovetenskaplig forskning och den senaste utvecklingen på forskningsområdet. Här handlar det till exempel om sådana problem som lyfts fram inom neurovetenskaplig diagnostik och bieffekter av psykoterapi när det gäller personlighetsförändringar samt sådana sociala och kulturella förändringar som neurovetenskaplig kunskap och dess tillämpningar ger upphov till.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?