Allmänt om Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation 2014–2020, som föregick Horisont Europa. Syftet med programmet var att skapa tillväxt och nya jobb i Europa genom att stärka den vetenskapliga kunskapen inom EU-området, stödja utvecklingen och ibruktagandet av ny teknik och innovationer i företag och söka lösningar på stora samhälleliga problem i Europa. Horisont 2020 hade en budget på ca 80 miljarder euro för åren 2014–2020.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?