Yleistä Horisontti 2020 -ohjelmasta

Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa yrityksissä ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. Horisontti 2020 -ohjelman budjetti on noin 80 miljardia euroa vuosille 2014 – 2020.

Horisontti 2020 tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille toimijoille. Horisontti 2020 -ohjelmaan voi osallistua yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos, yritys, yksittäinen tutkija tai jokin muu tutkimusta tekevä tai hyödyntävä organisaatio, kuten liitto tai kaupunki. Ohjelmassa rahoitetaan pääosin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja innovointihankkeita, mutta myös yksittäisten tutkijoiden tutkimusideoita. Komission kutsumat eri alojen asiantuntijat arvioivat Euroopan komissioon hakuajan puitteissa saapuneet hanke-ehdotukset ja parhaat rahoitetaan.

Akatemia toimii ohjelman kansallisena yhteysorganisaationa yhdessä Business Finlandin kanssa. Ohjelmakomitea- ja NCP-vastuut on jaettu Suomen Akatemian ja Business Finlandin kesken. Suomen Akatemialla on päävastuu Horisontti 2020 -ohjelman osiosta Huipputason tiede (pilari 1), joka sisältää Euroopan tutkimusneuvoston (ERC), tutkijoiden koulutukseen ja liikkuvuuteen keskittyvät Marie Skłodowska-Curie -toimet (MSCA), tulevaisuuden nousevat teknologiat (Future and emerging technologies, FET) sekä tutkimusinfrastruktuurit. Lisäksi Akatemialla on päävastuu Yhteiskunnalliset haasteet-osion (pilari 3) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteesta (SC1) sekä Eurooppa muuttuvassa maailmassa -osallistavat yhteiskunnat -haasteesta (SC6). Akatemian tiedeasiantuntijoita toimii NCP- ja asiantuntijarooleissa myös muissa ohjelmaosissa.  Suomessa puiteohjelmista tiedottaminen on keskitetty EUTI:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sivuille (EUTI), josta löytyvät komiteajäsenten- ja NCP:eiden yhteystiedot.

Lisätietoja

    Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?