RSF:s EU-motfinansiering

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beviljade åren 2015–2021 s.k. matchande bidrag på nationell nivå till EU-finansierade forskningsprojekt förutsatt att projekten överensstämmer med de tema- och prioritetsområden som statsrådet fastslagit. Projekten måste även passa in i RSF:s programram. Enligt sitt beslut riktade RSF de matchande bidragen till sådana forskningsprojekt som hade fått finansiering inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Horisont 2020 har avslutats, vilket betyder att nya utlysningar inte längre öppnas och nya finansieringsbeslut inte fattas. Det innebär dessutom att RSF från och med 2022 inte kommer att bevilja EU-motfinansiering. Att motfinansieringen upphör påverkar inte tidigare finansieringsbeslut. Läs mer: Rådet för strategisk forskning slutar bevilja EU-motfinansiering

Målet med bidraget, som anvisades till forskningsplatser, var att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande EU-utlysningar. Projektens slutrapporter ska därför också innehålla en kvalitativ beskrivning av hur bidraget har inverkat på och bidragit till internationellt samarbete.

Pågående EU-motfinansiering

Mer information

  • strateginentutkimus(at)aka.fi

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.​

 

Har du frågor eller synpunkter?