NordForsk finansierar forskning om pandemins långvariga effekter på barns och ungas välfärd

31.5.2023

NordForsk har idag fattat beslut om vilka forskningsprojekt som finansieras inom ett nytt samnordiskt forskningsprogram som fokuserar på coronapandemins långvariga konsekvenser för barn och ungas välfärd. I utlysningen, som initierats av Finlands Akademi, uppmuntrades forskare att lägga fram mångvetenskapliga forskningsprojekt som drar nytta av de möjligheter till jämförande forskning som de nordiska ländernas olika pandemistrategier ger möjlighet till. Målsättningen är att kombinera nordisk kunskap, nordiska erfarenheter och nordisk finansiering för att tillsammans hitta konkreta lösningar som främjar barn och ungas välmående. Genom att lyssna på de unga vill man stärka beredskapen inför framtida samhälleliga kriser.

NordForsk mottog 63 ansökningar. På basen av internationell peer review beviljas finansiering till åtta nordiska forskningsprojekt. Finansieringen uppgår totalt till cirka 7,4 mn euro (88 miljoner Norska kronor). Bland dem som erhåller finansiering finns finländska forskare från Institutet för hälsa och välfärd (THL), Åbo universitet, Åbo Akademi, Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet.

Läs mer: New research projects on children and young people in the post-pandemic Nordics

Mer information

Du kan läsa mera om bakgrunden till forskningsprogrammet i Akademins blogg. Vid Finlands Akademi förverkligas programmet som ett samarbete mellan RSF-programmen Pandemier som utmaningar för samhället PANDEMICS och Barn och unga - välmående framtidsformare YOUNG samt akademiprogrammet Pandemier och andra kriser –beredskap och hantering.

Har du frågor eller synpunkter?