Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG)

RSF-programmet fokuserar på barn och unga som samhällsmedlemmar och framtidsformare och söker med hjälp av forskning lösningar för att trygga lika möjligheter till ett gott liv samt en trygg uppväxt och utveckling för alla barn och unga. Barns och ungas välbefinnande har polariserats. Även om största delen av barnen och ungdomarna mår bra, mår en del dåligt. Krissituationer tillspetsar polariseringen och de skadliga följderna hopar sig – strukturell diskriminering ökar sårbarheten i situationen. Syftet med programmet är att med hjälp av tvärvetenskaplig och interaktiv forskning skapa en bred kunskapsbas som kan stöda barns och ungas utveckling till mångsidiga aktörer som litar på framtiden utifrån deras egna utgångspunkter. I programmet söker man forskningsbaserade lösningar för att minska skillnaderna i välfärd och förebygga ojämlikhet.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Adverse childhood experiences in the life course: Long-term consequences and effective institutional responses (ACElife)

Konsortieledare: Noora Ellonen, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Taina Laajasalo, Institutet för hälsa och välfärd

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet

Out of despair – providing solutions to break the pathways leading to violent, suicidal and drug-induced deaths of young people (Young Despair)

Konsortieledare: Pekka Hakkarainen, Institutet för hälsa och välfärd
Interaktionsansvarig: Jari Kirsilä, Institutet för hälsa och välfärd

Konsortiets sammansättning: Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Finnish Youth Research Society, Åbo universitet, A-klinikstiftelsen

Improving mental wellbeing as a means of increasing inclusion of young people (IMAGINE)

Konsortieledare: Jari Lahti, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Janne Matikainen, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Östra Finlands Universitet, Självständighetsjubileets barnstiftelse, Tammerfors universitet

Right to Belong: Tackling Loneliness and Ostracism during Childhood and Youth (R-to-B)

Konsortieledare: Niina Junttila, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Miia Laasanen, Åbo universitet

Konsortion kokoonpano: Åbo universitet, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Självständighetsjubileets barnstiftelse

Future School of Comprehensive Well-Being (SchoolWell)

Konsortieledare: Kirsi Pyhältö, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Mika Niemelä, Uleåborgs universitet

Konsortion kokoonpano: Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Östra Finlands Universitet, Tammerfors universitet, JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä universitet

Mer information

  • programdirektör: specialforskare Marjo Kurki, fornamn.efternamn(at)itla.fi

Har du frågor eller synpunkter?